Tiszakerecsenyi Reformátusokért Alapítvány

Az ALAPÍTVÁNY, mint kiemelkedően közhasznú szervezet tevékenysége:
Célja a templom, gyülekezeti terem, lelkészlakás/parókia, számítógépterem fenntartásához való hozzájárulás.

Ennek keretében résztvállal a gyülekezet életét segítő technikai feltételek kiépítésében, pótlásában, karbantartásában, a református egyház élettevékenységének előmozdításában, a gyülekezeti életet segítő technikai feltételek kiépítésében, pótlásában, a templom renoválásában, gyülekezeti ház, lelkészlakás renoválásában, korszerűsítésében, a számítástechnikai oktatóterem fejlesztésében.

Ezen túlmenően részt vállal a hitélettel összefüggő épületek vásárlásában, építésében, a rászoruló családok támogatásában ill. az időskorúak gondozásában, a gyermekek és fiatalok oktatásában, nevelésében. Feladata ezen társadalmi csoport körében az ismeretterjesztés és a képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Részt vállal a családösszetartó, szabadidős tevékenységben, sportolási tevékenységben, hagyományőrzésben, ezen tevékenységek szervezésében, a feltételek a biztosításában.

Részt vesz gyermeküdültetésekben, hitéleti konferenciák szervezésében, a fogyatékosok, az idősek üdültetésében.

Alkalmi kiadványokat jelentet meg az alapítvány céljának megfelelően, azzal összhangban.

Részt vállal az egyház és a település történelmi hagyományainak megőrzésében, ápolásában, regionális hitéleti, kulturális tevékenység szervezésében, ezzel kapcsolatos továbbképzések lebonyolításában.

Részt vállal az ifjúság és a felnőtt lakosság számítástechnikai oktatásában, közösségi Internet hozzáférést biztosít.

Programok szervezőinek, lebonyolítóinak továbbképzésének támogatása.
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtését segíti. Segíti a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok továbbtanulási lehetőségeit.
A helyi és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása, támogatása.
Külföldi és belföldi közösségekkel kapcsolatfelvétel, tapasztalatcserék finanszírozása.

Szociális tevékenységének keretében:

Alkalmankénti segélyezéssel szociális támogatást nyújt. A rászoruló fiatalokat tanulmányainak végzésében segít. Betegápolást, szegénygondozást, valamint egyéb jótékonysági feladatokat végez.

Az alapítvány kuratóriuma:

Veress Róbert, elnök
Héver Gáborné

Melle Meier
Orosz Bernát
Oroszné Liba Éva

Tóth Lászlóné


Az SZJA 1%-oknak az Alapítvány javára lehet rendelkezni az adóigazgatási azonosító szám feltüntetésével.

Adószám: 18810196-2-15

Az alapítvány számlaszáma, ahová támogatásokat várjuk:

67800182-11016229-00000000 (Tiszántúli Takerékszövetkezet Tiszakerecsenyi kirendeltsége)

Az alapítvány elérhetősége:
Tiszakerecsenyi Reformátusokért Alapítvány
4834 Tiszakerecseny Árpád út 40-42.

Tel.(45)630-170